Стягайлівка
Середино-Будський район, Сумська область

budget_2017

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

до рішення сесії Стягайлівської сільської ради «Про сільський бюджет на 2017 рік»

 

Основні показники соціально-економічного розвитку  сільського    

                 бюджету Стягайлівської сільської ради  на 2017 рік

 

  На території сільської ради  функціонує фельдшерський пункт,сільська бібліотека.

  На території сільської ради працює приватний підприємець –

ПП «Шелест Л.В.» - магазин.

  Працює одна інвесторна компанія ТОВ «С-Буда-Агростандарт» та СТОВ імені Чкалова , які обробляють 886 га землі.

 

                                             Доходи

  Формування показників сільського бюджету здійснено на основі   змін  до

Податкового  та Бюджетного кодексів, реформи міжбюджетних відносин, скасування місцевих  зборів,скорочення  кількості податків шляхом їх об’єднання, встановлення нових  нормативних відрахувань податку на доходи фізичних осіб

    Доходна частина сільського бюджету складає 831400грн.,у тому числі доходи загального фонду 819900 грн.,спеціального-11500 грн.,інші субвенції- 19900 грн.

 

   Активізувалась робота сільської ради щодо надання в оренду земельних ділянок,посилення контролю за повнотою надходження орендної плати та земельного податку,.Перезаключені договори оренди землі з ставкою не менш ніж 5%.

 

   Загальний  обсяг  доходів загального фонду сільського бюджету на 2017 рік складає

819900 грн.,з них 19900 грн. інша субвенція.

Основним бюджетоутворюючим показником є «Земельний податок з юридичних осіб»

500 000 грн.платником  податку є НПП «Деснянсько-Старогутський».

 

  «Орендна плата з юридичних осіб» 270 000грн. (платники ТОВ «С-Буда - Агростандарт», СТОВ ім..Чкалова).

270 000грн. (платники ТОВ «С-Буда - Агростандарт», СТОВ ім..Чкалова).

        До складу доходів включено « Рентна плата за спеціальне використання лісових

ресурсів».  10 000 грн Платники податку є Агролісгосп та НПП «Деснянсько-Старогутський».

       У 2017 році до  сільського бюджету податок на доходи фізичних осіб надходити не буде,згідно змін до Бюджетного кодексу.

 

        У 2017 році  до загального фонду сільського бюджету передбачається надходження

   трансфертів у вигляді іншої субвенції 19900 грн.

 

        Загальна сума надходжень  спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік складає 11500 грн.

      в тому числі 10500грн.- власні надходження (самооподаткування) та надходження від

                                                господарської діяльності;

                               1000 грн. –по договорам про соціально-економічне співробітництво;

 

                                          Видатки   

 

  Видатки загального фонду сільського бюджету визначені з врахуванням змін до Бюджетного  кодексу.Відповідно до законодавства з районного бюджету буде здійснено

фінансування клубних закладів за рахунок іншої субвенції.

 

    Видаткову частину сільського бюджету сформовано в сумі 831400 грн.,у тому числі видатки загального фонду  - 426512 грн.,спеціального – 11500грн.

    Видатки на заробітну плату розраховані по всіх галузях,виходячи із штатної чисельності з урахуванням динаміки підвищення заробітної плати,передбаченої держбюджетом : з 1 січня 2017 року -3200грн.,

 

По функції 010116 «Органи місцевого самоврядування» -370475 грн

      «Заробітна плата « -   287717 грн.

       «Нарахування на з/п» 63298 грн.

             «Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» - 4500 грн.

  «Оплата послуг ( крім комунальних) -9860грн.

      «Видатки на відрядження»-2000грн

       « Оплата електроенергії» - 2500 грн.

       « Інші поточні видатки»    - 600 грн.

 

 По функції 100203 «Благоустрій міст,сіл,селищ»- 36137 грн.

      

             «Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» - 7137грн.

  «Оплата послуг ( крім комунальних) -19000 грн

 «Оплата електроенергії»    -  10000 грн.

 

По функції 110204 «Палаци і будинки культури,клуби,інші заклади клубного типу»-

        19900 грн.

        «Заробітна плата»  -     10577  грн.

        «Нарахування на з/п» - 7023грн

        «Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» - 2300 грн.

 

     По  спеціальному фонду  видатки складають:

     

   По функції 100203 «Благоустрій міст,сіл,селищ»- 500 грн.

          «Предмети,матеріали,обладнання та інвентар»- 500 грн

 

 По функції 100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство» - 10000 грн.

«Предмети,матеріали,обладнання та інвентар» - 500 грн.

           « Оплата електроенергії» - 8500  грн.

           « Інші поточні видатки»    - 100 грн.

     

       По функції 240900 « Цільові фонди,утворені Верховною Радою Автономної

          Республіки  Крим ,органами місцевого самоврядування і місцевими органами

          виконавчої влади»   - 1000 грн.

         «Предмети,матеріали,обладнання та інвентар»- 400 грн

          «Оплата послуг ( крім комунальних) – 600  грн

Із загального фонду бюджету до спеціального фонду бюджету(бюджет розвитку) передаються кошти у сумі 393388 грн на реконструкцію вуличного водогону та капітального ремонту вулиць.

 

Головний бухгалтер                                        Л.М.Стасьок

           
    Додаток № 1
до рішення _______________ради
"Про Стягайлівський сільський бюджет  на 2017__ рік"
Проект доходів Стягайлівського сільського бюджету на 2017 рік  
          (тис. грн.)/грн.
Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження 800 000,0 800 000,0    
13000000 Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів  10 000,0 10 000,0    
13010200. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів(крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини,заготовленої в порядку рубок головного користування 10 000,0 10 000,0    
18000000 Місцеві податки 790 000,0 790 000,0    
18010100 Податок на майно 770 000,0 770 000,0    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 500 000,0 500 000,0    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 270 000,0 270 000,0    
18050000 Єдиний податок 20 000,0 20 000,0    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередні(звітний рік)дорівнює або перевищує 75відсотків 20 000,0 20 000,0    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередні(звітний рік)дорівнює або перевищує 75відсотків 20 000,0 20 000,0    
2000000 Неподаткові надходження 10 500,0   10 500,0  
25000000 Власні надходження бюджетних установ 10 500,0   10 500,0  
25010100 Плата за послуги,що надаються бюджетними установами,згідно з іх основною діяльністю 500,0   500,0  
25010200 Надходження бюджетних установ від (додаткової) господарської діяльності 10 000,0   10 000,0  
30000000 Доходи від операцій з капіталом        
…. ….        
40000000 Офіційні трансферти 19 900,0 19 900,0    
41000000 Від органів державного управління 19 900,0 19 900,0    
41030000 Субвенції 19 900,0 19 900,0    
4103500 Інші  субвенції 19 900,0 19 900,0    
42000000 Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій        
50000000 Цільові фонди 1 000,0   1 000,0  
50110000 Цільові фонди,утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим,органами місцевого самоврядування і місцевими органами  виконавчої влади 1 000,0   1 000,0  
  Всього доходів 831 400,0 819 900,0 11 500,0  

 

 

Додаток № 2
до рішення  Стягайлівської с/ради
"Про  сільський бюджет  на 2017__ рік"

Проект фінансування  Стягайлівського сільського бюджету  на 2017__ рік

 

(тис. грн.)/грн.

 

Код

Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т.ч. бюджет розвитку

 

Загальне фінансування

 

-393 388,0

393 388,0

393388

400000

Фінансування за борговими операціями

 

 

 

 

401000

Запозичення

 

 

 

 

401100

Внутрішні запозичення

 

 

 

 

401200

Зовнішні запозичення

 

 

 

 

402000

Погашення

 

 

 

 

402100

Внутрішні зобов'язання

 

 

 

 

402200

Зовнішні зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

 

600000

Фінансування за активними операціями

 

-393 388,0

393 388,0

393388

601000

Зміни обсягів  депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

 

 

 

 

601200

Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів

 

 

 

 

601220

Придбання цінних паперів

 

 

 

 

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

 

-393 388,0

393 388,0

393388

602100

На початок періоду

 

 

 

 

602400

Кошти,одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду

 

-393 388,0

393 388,0

393388

               

 

                      Додаток № 3
до рішення Стягайлівської сільської ради
"Про  сільський бюджет  на 2017__ рік"
ПРОЕКТ РОЗПОДІЛУ
видатків _Стягайлівського сільського бюджету  на 2017__ рік
 
                              (тис. грн.)/грн.  
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС2
Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них  
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку  
 
0100000     Стягайлівська сільська рада (головний розпорядник)                          
  01000   Державне управління 370 475,0 370 475,0 287 717,0 2 500,0               370 475,0  
  010116 0111 Органи місцевого самоврядування 370 475,0 370 475,0 287 717,0 2 500,0               370 475,0  
100000…   Житлово-комунальне господарство 36 137,0 36 137,0   10 000,0   10 500,0 10 500,0   8 500,0     46 637,0  
  100202 0620 Водопровідно-каналізаційне господарство           10 000,0 10 000,0   8 500,0     10 000,0  
  100203 0620 Благоустрій міст,сіл,селищ 36 137,0 36 137,0   10 000,0   500,0 500,0         36 637,0  
  110000   Культура і мистецтво 19 900,0 19 900,0 10 577,0                 19 900,0  
  110204 0828 Палаци і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу 19 900,0 19 900,0 10 577,0                 19 900,0  
  150101   Капітальні вкладення           210 196,0       210 196,0 210 196,0 210 196,0  
170703   Видатки на проведення робіт,повязаних із будівництвом,реконструкцією та утриманням автомобільних доріг           183 192,0       183 192,0 183 192,0 183 192,0  
  240000   Цільові фонди           1 000,0 1 000,0         1 000,0  
  240900 0133 Цільові фонди,утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим,органами місцевого  самоврядування і  місцевими органами виконавчої влади           1 000,0 1 000,0         1 000,0  
      Всього  426 512,0 426 512,0 298 294,0 12 500,0   404 888,0 11 500,0   8 500,0 393 388,0 393 388,0 831 400,0  
                                 
1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.  
Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).